In Hos. 4:6 staat: “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis”.  God zegt dit over Zijn volk. Hij gaat in dit vers zelfs nog een stap verder, door aan te geven, dat Zijn volk die kennis zelfs verworpen heeft. We leven nu in een periode, dat we als christenen moeten opstaan en ons gereed moeten maken, om onze Koning, Jezus Christus tegemoet te gaan.

Hoe moeten we ons echter gereed maken? Opstaan en Gereed maken wil zeggen, dat we Gods wil in ons leven ontdekken (Ef.5:17). Dat we de juiste kennis van Zijn Woord krijgen en ons denken daardoor laten vernieuwen. God verlangt ernaar, dat we volwassen worden in Hem..dat we, als “zonen en dochters”  van Hem weten hoe we moeten handelen en spreken. Ef. 4: 13,14.  Hij heeft voor jou een uniek plan klaar liggen. Belangrijk is het, om in dit plan te gaan wandelen. Dan zal God door jou heen Zijn Koninkrijk gaan bouwen. Je zal zichtbaar worden in je omgeving, waardoor mensen zullen aangeraakt worden en ook op zoek gaan naar God. Belangrijk is het dus, dat we de juiste kennis hebben en ons daarin laten onderwijzen.

We hebben de volgende trainingen voor jou ontwikkeld:

 

A)Vision for Life - Ontdek jouw unieke bestemming

 

Ieder individueel mens bezit een unieke combinatie van natuurlijke talenten en gaven.  Het mooie daarvan is: God heeft een plan met je talenten en gaven. Dat plan is je unieke bestemming. Je kunt Gods bestemming met jouw leven zelf leren ontdekken. Hoe? Door het leren kennen en begrijpen van je talenten en gaven. Vision for life helpt je in beweging.

Veel gelovigen zijn zich er in meer of mindere mate wel van bewust dat God een plan heeft met hun leven, maar weten niet hoe ze daarin kunnen wandelen om hun unieke bestemming te bereiken. Bestemming heeft alles te maken met identiteit. Als je werkelijk weet wie je bent en wat je kunt, dan ben je al halverwege het ontdekken van je bestemming. Het kennen van God de Vader is daarbij onmisbaar. Immers,  God de Vader is het begin, de oorsprong van alle dingen en alle mensen.

Diepere vreugde en voldoening
Veel mensen richten zich in de eerste plaats op  succes, persoonlijke ontwikkeling, financieel gewin, aanzien en status. Maar dan missen we de diepte van Gods hart en Gods intentie met ons leven. We zullen dan niet de diepere vreugde en voldoening proeven van het kennen en realiseren van onze unieke bestemming als gelovige. Dat is cruciaal, want we leven met een doel. Gods doel  met  jouw leven. Het is onze passie je te helpen bij het ontdekken van je unieke combinatie van natuurlijke talenten en  gaven.  We prikkelen je om in beweging te komen en te wandelen in je bestemming. Kies voor het individuele traject:  ‘Mijn Unieke Talenten Evaluatie.

 

B) Vision for Life - Groepstrainingen 2014/2015

 

1) Identiteit in Christus (2 sept./9 sept./16 sept.)
2) Gods Stem verstaan (30 sept./7 okt./14 okt. en 21 okt.)
3) Vernieuwing van je denken (4 nov./11 nov./18 nov.)
4) Effectief Bidden (6 jan./13 jan./20 jan. 2016)
5) Geestelijke Strijd (25 febr./ 11 mrt. / 25 mrt.)
6) Profeteren ( 3 febr./10 febr./17 febr.)
7) Ontdek jouw unieke bestemming  
(Deze kan in een individueel traject (zie hierboven) of in groepsverband voor kerken)

Voor meer info over de verschilllende onderdelen ga naar ...trainingen>>

 

C) Vision for Life - Psycho Sociale Zorg


Psycho Sociale Hulpverlening en Geestelijke Zorg
zijn twee kenmerken van ons werk. Door zonde en gebrokenheid lijden wij, als mensen aan deze wereld. Ieder mens heeft zijn pijn,verdriet en ziekte te dragen. Hierdoor raakt hij vaak gebonden aan angst, twijfel, misleiding, enz.  Wegen worden afgesloten, waardoor ook  de levensruimte en blijdschap worden geblokkeerd. Wij willen graag een ieder bevrijding, genezing en heling aanbieden, door de kracht van de Heilige Geest. God wil namelijk dat wij als kinderen van Hem vrij zijn. En in afhankelijkheid van Hem leven.  Wij helpen je zicht te geven op wat God belooft in Zijn Woord. Zijn Waarheid maakt je waarlijk vrij! Wij helpen je patronen te doorbreken, waardoor je een nieuw perspectief krijgt in je leven. Een nieuwe wereld breekt dan voor je open.