Aan het Woord

We hebben een aantal personen gevraagd, om iets te zeggen over hun groei en ontwikkeling in geloof. Zij hebben allen hun eigen unieke verhaal, vanuit hun eigen situatie en kijk op het leven. Dat maakt het ook zo bijzonder om met individuele mensen om te gaan: ze laten allen iets zien van Gods Grootheid en Zijn Unieke Wandel met ieder van hen!
Opb 12:11  En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis


Gerdien Brouwer | Evangelische gemeente | 43 jaar 

"Je bestemming in God"

Hierover sprak Volke op een Women Aglow bijeenkomst, deze avond was voor mij van het begin tot het eind boeiend. Psalm 1:3 stond centraal. God heeft ons geplant als een boom aan stromend water, op tijd vrucht dragen. niet verwelken, tot bloei komen. Na deze avond heb ik mij aangemeld bij SVision en heb ik een Talenten Evaluatie test gedaan. God heeft mij meerdere talenten gegeven. Maar ik heb ook een blinde vlek.  De test liet zien dat ik moeite had met het op lange termijn zien van mijn doel met mijn leven; mijn bestemming. En welke stappen ik daarvoor moest zetten. En dat was precies wat ik ervoer met mijn leven.
Op zoek naar mijn bestemming, een persoonlijk programma voor mijn groeiproces, met hulp van Volke mijn personal coach.

De opzet van het programma:Lees meer>

 

A.B.| Hervormd | 25 jaar 

"Groeien in de kennis en de genade van Jezus Christus, dat is wat centraal staat in de disicpelschapstraining"

"God openbaart Zich in Zijn Woord, door de Heilige Geest. Maar wat openbaart Hij allemaal? En wat betekent dat precies? Hoe maak je je dat eigen? Hoe pas je dat toe in je persoonlijke leven? Hoe word je een discipel, een volgeling van Jezus? Siebe heeft me getraind hoe je de Bijbel systematisch leert lezen om de lijnen van Gods (heils)plan te doorzien en om die toe te passen in je eigen leven. En om het weer uit te delen aan anderen! In dat kader is het gebed cruciaal om te verstaan wat God met ons mensen  en mij persoonlijk voor heeft. Praktische handvatten en diep geestelijke lessen, gebaseerd op voorbeelden uit de Bijbel, hebben mij geleerd wat de kracht van het gebed is. Met als doel om God te dienen en te prijzen!"

 

V.M.| Gereformeerd | 31 jaar  

"Ik was gebonden door angsten"
Toen ik bij Volke en Siebe kwam, voelde ik mij onbestemd, onzeker en gebonden door angsten. Na gebed en gesprekken over mijn identiteit in Christus ben ik bevrijd en weet mij een kind van God. Mede door de talenten-evaluatie heb ik inzage gekregen wie ik ben en wat ik kan. Het heeft mij zichtbaar gemaakt voor mijn omgeving, ik voel mij nu van waarde. Ik kan nu zeggen, dat God mij heeft bevrijd en mij overwinning heeft geschonken. Voor mij is nu mijn relatie met God van grote waarde geworden. Elke dag put ik daar mijn kracht uit. Hij leidt mij en voorziet mij van alles wat ik elke dag nodig heb. Dit geef mij een diepe innerlijke vrede en rust voor de toekomst.