Vision for Church Leadership

 

Individuele talententraining  voor predikanten, voorgangers en oudsten

Ieder mens heeft een unieke combinatie van talenten en geestelijke gaven.  Een geestelijke gave is een bijzondere bekwaamheid, die de Heilige Geest aan iedere christen geeft,  en die tot opbouw van het Lichaam van Christus moet worden gebruikt.  Hierbij denken we specifiek aan de vijfvoudige bediening binnen de gemeente. Jouw natuurlijke talenten zijn een afspiegeling van je potentiele geestelijke gaven. God heeft je talenten gegeven om in natuurlijke behoeftes te kunnen voorzien. Maar Hij wil je ook geestelijke gaven schenken om in geestelijke behoeftes te voorzien.  Zoals Hij in Joh. 14:12 heeft beloofd:

“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: degene die in Mij gelooft de werken die Ik doe, zal hij doen en grotere dan deze”.

Wil je weten wat jouw talenten zijn? Kies dan voor het Individueel Evaluatie Traject. Dit bestaat uit een Talenten Evaluatie en drie coachgesprekken. We kijken dan specifiek naar jouw talenten, de vijfvoudige bediening,  je rol in de gemeente en je wijze van functioneren.  Met het accent op persoonlijke groei.

Wil je de rol van de oudsten raad of kerkenraad versterken?
         Kies dan voor de seminar Gemeente  Team Talenten Training...>
Wil je een visie ontwikkelen voor de plaatselijke gemeente?
         Kies dan voor Training  Gemeente Visie Ontwikkeling...>
Wil je de rol van de gemeenteleden versterken?
         Kies dan voor Gemeente  Seminar Talenten en gaven...> 

Download hier de hele folder van Vision for Church Leadership