Keuze uit:

 

Vision for Church Leadership
Individuele talententraining  voor predikanten, voorgangers en oudsten Lees meer ...>

Ieder mens heeft een unieke combinatie van talenten en geestelijke gaven.  Een geestelijke gave is een bijzondere bekwaamheid, die de Heilige Geest aan iedere christen geeft,  en die tot opbouw van het Lichaam van Christus moet worden gebruikt.  Hierbij denken we specifiek aan de vijfvoudige bediening binnen de gemeente. Jouw natuurlijke talenten zijn een afspiegeling van je potentiele geestelijke gaven. God heeft je talenten gegeven om in natuurlijke behoeftes te kunnen voorzien. Maar Hij wil je ook geestelijke gaven schenken om in geestelijke behoeftes te voorzien. Meld je aan onder contact

 

Gemeente Team Talenten Training Lees meer...>
Vele christenen in de gemeente vragen zich af, welke rol zij binnen de gemeente kunnen en mogen vervullen.  Waartoe heeft God ons geroepen?  Wij zijn immers allen delen van een Lichaam! God roept ons voor een taak die overeenkomt met onze talenten. Meld je aan onder contact

 

Gemeentevisie, missie, doelgroepen, strategie en gemeentecultuur Lees meer...>
Het doel van deze training is om te komen tot een heldere visie op de unieke bestemming van de Gemeente als geheel. Centraal hierbij staat de vraag: wat is Gods bedoeling met onze Gemeente? Meld je aan onder contact

 

Gemeente Seminar Lees meer...>
Naast de Individuele persoonsgerichte benadering en de training voor het bestuur van de gemeente, kan de Gaven Evaluatie ook in groepsverband worden uitgevoerd voor gemeenteleden.  De individuele uitkomsten van gemeenteleden bespreken wij dan tijdens een interactief Gemeente Seminar. Hier leer je over elkaars talenten en potentiële geestelijke gaven. Meld je aan onder contact