Keuze uit:

Vision for Life
Groepstrainingen- Voor actuele data en info: klik hier>>

 

1) Identiteit in Christus - Vaderhart van God
2) Gods Stem verstaan
3) Vernieuwing van je denken
4) Effectief Bidden
5) Geestelijke Strijd
6) Profeteren

 

Vision for Life training - Identiteit in Christus
Wie ben ik?  Dit is de kernvraag van ieder mens op aarde. Als wij onze Identiteit leren kennen in Christus, dan veranderen wij naar Gods Beeld. We worden,  zoals God ons in gedachten heeft; een geliefde zoon of dochter met een unieke persoonlijkheid en een uniek plan.

Vision for Life training - Gods Stem Verstaan
Gods Stem ontdekken in je leven is de sleutel tot het wandelen in je bestemming. Deze training zal je leven volkomen veranderen, omdat je zicht krijgt op Gods aanwezigheid in jouw leven en dat van anderen. Je zal Gods Liefde voor jou gaan ervaren, wat zich zal ontwikkelen tot Passie voor Zijn Zoon, Jezus Christus.

Vision for Life training - Vernieuwing van je denken
Al je gedrag is gevormd in jouw denken. Ons denken is het centrum van ons bestaan. Het gedachtegoed wat we hebben opgebouwd in de jaren, is beinvloed door onze jeugd/opvoeding, ervaringen, opgedane kennis, contact met anderen, enz. Het is daarom belangrijk dat ons denken verneuwd en gezuiverd wordt van alles wat niet goed is. Dit kunnen we realiseren door ons denken gelijkvormig te maken aan Gods Wil en Zijn Woord. Zijn Woord is immers 'de Waarheid'. Als ons denken verandert, dan kan God ons meer en meer gebruiken tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Vision for Life training - Effectief Bidden
Bidden is voor iedereen. Je kunt de stem van God beter verstaan, als je kiest voor een levenshouding van afgestemd zijn op Hem. Maar hoe kunnen we dit effectief doen? Bidden is als zuurstof voor je leven: jouw dagelijkse wandel met God. Bidden leert je wat in het hart van de Vader is en leert je effectief geestelijke strijd te voeren.

Vision for Life training - Geestelijke Strijd
Als christenen vragen we ons vaak af, waar de strijd tussen “goed en kwaad” zich plaatsvindt. Vaak denken we, dat dit ergens ver weg in de hemel zich afspeelt. Echter het omgekeerde is waar. Immers  als we bewust zijn  van ons eigen gedachten, dan komen we tot de conclusie, dat de strijd zich  plaatsvindt in ons denken! Het is een geestelijke strijd, die vraagt om een geestelijke wapenuitrusting. Het is daarom belangrijk, dat we weten hoe we in deze tijd onze “wapenrusting” aandoen, om “stand te houden tegen de verleidingen van de duivel…” Ef. 6: 10-20.

Vision for Life training - Profeteren
Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren'. We leven in een tijd waarin het profetisch spreken meer dan nodig is. Profetie is geen mensenwerk, iets wat mensen bedenken, zeggen of doen, maar het werk van de Heilige Geest in de gelovige. Profeteren is in de eerste plaats: luisteren naar wat God te zeggen heeft en dat doorgeven aan degene voor wie de boodschap bestemd is. In deze training leer je stap voor stap Gods Stem te verstaan; te onderscheiden en te functioneren in het profetische

Wil je meer weten en/of je aanmelden voor een van de trainingen: Klik hier>>
Bel: 0577-407600 of Vul het Contactformulier in ovv. de training

 

Vision for Life
Individuele training ‘Mijn Unieke Talenten Evaluatie’ Lees meer...>

In de individuele training ‘Mijn Unieke Talenten  Evaluatie’ gaan wij samen met jou op zoek . Wat zijn mijn natuurlijke talenten en gaven? Waar dienen ze voor? En wat is Gods bedoeling met mijn talenten en gaven? De Talenten Evaluatie neemt één dag in beslag.  Je bent te gast op ons kantoor, waar je onze test uitvoert. Een bijzondere test die met grote nauwkeurigheid inzicht geeft in jouw unieke combinatie van talenten en gaven. De test maakt helder welke taken, verantwoordelijkheden en rollen het best bij je passen. Deze vormen de bouwstenen van je unieke bestemming, privé en in het werk. Aan het einde van de dag krijg je direct de resultaten van je eigen Talenten Evaluatie mee naar huis. Meld je aan onder contact