Volke Slagter-Hoekstra

 “Prachtig om mensen te zien groeien in Hem”

“Het is mijn passie om mensen te helpen zich te ontwikkelen in hun persoonlijke leven, hun geloof en hun werk. Ieder mens heeft een roeping. God heeft ons allemaal ergens voor geroepen. En God ziet graag dat de keuzes die wij in het leven maken, zijn gebaseerd op Zijn plan. Dat plan is onze unieke stemming. Met Gods hulp mogen we dat plan uitvoeren. Wij helpen mensen meer zicht te krijgen in hun leven. We brengen hun talenten in kaart en helpen een antwoord te vinden op vragen zoals:

Hoe word ik wie ik ben? Hoe zorg ik ervoor dat ik datgene doe wat mij werkelijk motiveert? Wij helpen mensen in beweging te komen en nieuwe stappen te zetten in hun leven.  Ik vind het prachtig om mensen te zien groeien en te leren wandelen in hun bestemming; Gods bestemming.”

Volke Hoekstra, gecertificeerd life coach. Zij inspireert vrouwen zichzelf te ontplooien en houdt regelmatig lezingen.  Haar drijfveer is mensen inzicht te geven in de grote Liefde van de Heere voor ons en de relatie die Hij verlangt met een ieder.  In haar wandel met de Heere is zij een voorbeeld. Zij laat zien, dat een persoonlijke relatie met de Heere voor iedereen is weggelegd.  En dat we vanuit die persoonlijke relatie, de wereld kunnen veranderen, zoals Hij het bedoeld heeft  vanuit Zijn Woord.

 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook

doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader,  Joh.14:12.