Over ons

 

Beste bezoeker van onze website. Wij wensen u als eerste Gods Zegen toe, als u de informatie van onze site doorneemt. Wij verlangen ernaar, dat u geinspireerd en uitgedaagd wordt, om op zoek te gaan naar uw unieke bestemming! Voor een ieder betekent die bestemming iets anders. We zijn immers allemaal uniek geschapen met ieder onze eigen karakter en kwaliteiten. Die kwaliteiten en ons karakter noemt de Bijbel talenten. We vinden het verhaal over de talenten in Mattheus 25. Deze talenten heeft de Heere ons gegeven als richtingaanwijzer in ons leven. De talenten zijn de bril waardoor we de wereld om ons heen bekijken. De talenten prikkelen ons, om in beweging te komen en bijv. uitdagingen aan te gaan. Hoe weet u, welke talenten u hebt? Wij helpen u graag inzicht te krijgen in uw talenten, door een unieke Talenten Evaluatie. Daarnaast verwijzen we u naar Degene, die U de talenten heeft gegeven. De Heere Zelf! Onze zoektocht begint immers bij ons Maker! Als we onze bestemming beginnen in Hem, dan vinden we rust en vrede in ons hart. Zo wordt de weg gebaand voor uw bestemming, die God met u voor ogen heeft!

In contact met u gaan wij uit van Psalm 1. Daarbij gebruiken we het beeld van de Boom.  De Bijbel gebruikt de Boom als symbool voor onze geestelijke groei. We mogen groeien in Hem en tot Hem. Als volwassen boom mogen we vrucht dragen en zo tot heil en genezing zijn voor de mensen om ons heen. Echter als boom moeten we wel in de goede grond( op het juiste fundament) staan, vlak aan het water, zodat we in een gezonde omgeving kunnen groeien en bloeien. Als we ons dus afstemmen op de Bijbel, dan worden we als eerste gelukkig, blij en voelen we ons vrij. Ten tweede we worden van grote waarde voor onze omgeving. We merken dat het leven zin en doel heeft. We merken dat de Heere een doel met ons heeft voor deze wereld!  Dit prikkelt en stimuleert ons keuzes te maken en bovenal we leren onszelf en de Heere beter kennen! Heeft u nog vragen mail en/of bel ons gerust. U kunt ook het contactformulier invullen, dan bellen wij u terug.

 

Psalm 1:

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.