Siebe Slagter

Focus, zakelijk én geestelijk”

“Bedrijven en organisaties komen bij ons voor visieontwikkeling, verandermanagement en teamcoaching (SVision Management Consultants).  Vaak om groeiscenario’s vorm te geven, maar ook voor interim klussen: orde op zaken stellen. Veel directieleden ervaren onrust en onvoldoende focus. Ze willen groeien met hun bedrijf. Maar je kunt niet zomaar een bedrijf aan. Dat vraagt om leiderschap. Ik coach directieleden daarom niet alleen op zakelijk gebied, maar ook op persoonlijke effectiviteit en op geestelijk vlak.  Zodat het unieke van hun organisatie en zijzelf naar voren komen en er klantenbinding ontstaat. We trainen ook hele teams. Immers, de talenten van medewerkers zijn medebepalend voor de richting waarin een organisatie zich het best kan ontwikkelen. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen hun talenten te ontdekken en te helpen met die ene diepere levensvraag:  Wat is mijn bestemming?” 
Hiernaast vindt je een filmpje van Paul Pots. Niemand dacht dat hij een Talent had. Todat zijn latente talenten zichtbaar werden. Iedereen had een oordeel klaar. Maar hij werd opgericht. Zo is onze God ook. God is een God van herstel. God is een God die opricht. En wij mogen getuigen van die Liefde.

Om God echt te ontmoeten, moeten we ons kwetsbaar opstellen en overgeven aan God, en hebben we mensen om ons heen nodig die ons confronteren met wie we zijn en zeggen wat we doen. En dat is wat nu veel mannen vandaag de dag ontberen; een mentor, iemand die ons terzijde staat, die ons helpt geestelijk volwassen te worden. We hebben iemand nodig die ons een andere manier van leven laat zien, die ons het voorbeeld geeft van een Godvruchtig huwelijk, van bijbels ouderschap en van de liefde van Christus. We hebben iemand nodig die ons leert hoe we geestelijk moeten leven, die ons helpt het nieuwe leven te vinden dat Christus ons beloofd heeft.

In 2 Tim2:2 geeft Paulus ons het volgende mee: Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Voor wie wilt u een Paulus zijn? dat is wat mij drijft. God's principes doorgeven, aan vertrouwde mensen. Die op verschillende plekken zijn gesteld in de maatschappij. Die hun verantwoordelijkheid nemen en eerst het Koninkrijk van God dienen. Die bovennatuurlijk leven in het natuurlijke.

 

Siebe Slagter is directeur van SVision management Consultants. Hij studeerde chemische technologie in Groningen en bedrijfskunde aan de Universiteit van Lincolshire and Humbersite. Hij werkte als bedrijfsadviseur en als directeur van een keurmerkinstelling in de zorg. Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig strategieconsultant en personal coach. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in diverse gemeenten.