Visie

Missie

Wij willen mensen inspireren en uitdagen om Gods bestemming met hun leven te ontdekken zodat zij het verschil weten te maken.

Visie

Ieder mens heeft de behoefte het unieke van zichzelf te ontdekken en zijn bestemming te vinden. Zonder geestelijke groei,  bloeit de mens niet werkelijk op. Wij willen;

 • Mensen mondig maken, zodat zij zichtbaar worden in hun omgeving, waardoor hun impact vergroot wordt.
 • Mensen uitzenden.  Ieder mens heeft zijn eigen unieke weg, die bepaald wordt door zijn talenten. Wij helpen mensen op weg te gaan met hun talenten en zo het verschil te maken.
 • Mensen leren dat ze zich moeten blijven ontwikkelen, om werkelijk vrucht  te dragen en zo tot hun bestemming te  komen.
 • Mensen helpen in hun autoriteit te gaan staan, in het zoonschap  van hun Hemelse Vader, zodat ze een groot geloof ontwikkelen.
 • Een positieve bijdrage leveren aan leiders, managers, professionals en alle andere mensen om hun dromen en doelen  te realiseren. In leven en werk  en in het Lichaam van Christus.

Geloof

 • Wij leven uit het door God  geïnspireerde Woord
 • Wij leven vanuit de afhankelijkheid  van het vleesgeworden Woord, de Heere Jezus zelf
 • Wij geloven dat als mensen in beweging komen, dingen zullen veranderen
 • Wij geloven dat als mensen patronen doorbreken, als bolwerken geslecht worden; zijzelf en hun directe leefomgeving zullen veranderen
 • Wij geloven dat overgave aan de Heere Jezus zelf, mensen werkelijk vrij maakt
 • Wij geloven, dat al is “het geloof nog zo klein als een mosterdzaadje, het bergen kan verzetten”.

Waarden

 • Passie| Onze talenten bepalen onze passie,  hierdoor maken wij het verschil en zijn we in staat mensen te raken en te inspireren
 • Vertrouwen | In volkomen vertrouwen in de Heere zullen mensen op ingrijpende wijze veranderen. Hij is het die voorziet.
 • Leiderschap | Als leiders hun gezag aan de Heere ontlenen, zullen zij de juiste koers varen.
 • Overgave| Volkomen overgave is de sleutel  tot het doorbreken van Gods Koninkrijk op aarde.